BÀI VIẾT

Trương Di Writer

7 bài học về tiền nhất định phải biết

7 bài học về tiền nhất định phải biết nếu không muốn nghèo khó cả đời

Có những bài học tài chính tôi nghĩ bạn cần biết trước khi quá muộn. Morgan Housel, cây bút nổi tiếng và là một chuyên gia hành vi về tài chính. Có thể nói ông là người đã có những chia sẻ đúng đắn về tiền bạc, kinh doanh, đầu tư và là đã thay …

7 bài học về tiền nhất định phải biết nếu không muốn nghèo khó cả đời Read More »