HỌC VIỆN

Chào bạn, tôi là Trương Di.

Tham vọng cá nhân của tôi là thành lập một học viện bao gồm những khóa dạy Viết Sách, Viết Content, Viết E-book, Sáng tạo nội dung, quản lý các nền tảng mạng xã hội, Digital Marketing, Xuất bản và truyền thông các ấn phẩm sách, content cá nhân…

Đây là danh mục tất cả những bài viết đã xuất bản trên website:

BÀI VIẾT

Bên cạnh đó là danh mục tư vấn trực tiếp 1:1 nếu bạn cần sự trợ giúp:

TƯ VẤN

Những khóa học đang được tôi biên tập và chỉnh sửa một cách kỹ càng nhất để có thể mang lại hiệu quả cao cho học viên trong tương lai không xa. Nếu bạn quan tâm, hãy đăng ký nhận email hằng tuần và xem trước những E-books trong thời gian chờ đợi cùng tôi nhé.

– Trương Di

Your Homie

Scroll to Top